Referenc lista

 

Referenc lista svih izgradjenih objekata

  OBJEKAT Mesto i godina građenja INVESTITOR VRSTA RADOVA
1. Kuće u nizu 1, 2 , 3 , 4 Ub, 2023. "TEDES GRADNJA" d.o.o. Ub, Svete Popovića 100 Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
2. Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta IVA AGRAR u Nepričavi Nepričava, 2022-2023 "IVA AGRAR" d.o.o. Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
3. „GO SHOP RETAIL PARK UB“ Ub, 2023. VILA GRAD d.o.o., Beograd, Vladimira Popovića 38-40 Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
4. Stambeno poslovni objekat u ulici 1.Maja 61 u Ubu Ub, 2021-2022. "GRAĐEVINAR" DOO UB Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
5. IZGRADNJA PARKINGA ZA KAMIONE/AUTOMOBILE sa PORTIRNICOM Osečina, 2022 "PODGORINA FRUCHT" d.o.o. Osečina Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
6. Rekonstrukcija i izgradnja Muzičke škole Ub, 2022. Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
7. Parking na SRC "ŠKOLARAC" u Ubu Ub, 2022. Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
8. Izgradnja dela tribina sa pripadajućom ložom Ub, 2021 Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
9. Stambeni objekat u ulici Jadranska br.6 u Beogradu Beograd, 2020-2021 P.D."KORAD-G" d.o.o. Koceljeva Radovi na obezbeđenju temeljne jame i građevinski radovi na objektu
10. Izgradnja Muzeja fudbala Ub, 2019-2020 Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
11. Rekonstrukcija zelene pijace u Ubu Ub, 2019-2021 Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
12. Sanacija i rekonstrukcija objekta osnovne škole "Milan Munjas" i izgradnja bazena Ub, 2019-2021 Republika Srbija Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
13. Stambeno poslovni objekat u ulici Miloša Selakovića bb u Ubu Ub,2019-2020 "Tedes gradnja" d.o.o. Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
14. Izgradnja dečijeg vrtića u Ubu Ub, 2018-2019 Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
15. Izgradnja višeporodičnih stambenih objekata u opštinama Ub i Mionica Ub, Mionica 2018-2019 Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
16. Poslovno stambeni objekat u ulici Dobrosava Simića Ub Ub,2018 "TEDES GRADNJA" Stanković Tomislav Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
17. Postrojenje za prečišćavanje sanitarno otpadnih voda Baroševac, 2017.god JP"Elektroprivreda Srbija" Građevinski i građevinsko - zanatski radovi na izgradnji objekta
18. Postrojenje za prečišćavanje sanitarno otpadnih voda uz objekat za pranje vozila Baroševac, 2017.god JP"Elektroprivreda Srbija" Građevinski i građevinsko - zanatski radovi na izgradnji objekta
19. Kotlarnica na bio masu Osečina, 2017.god "PODGORINA FRUCHT"D.O.O. Osečina Građevinski i građevinsko - zanatski radovi na izgradnji objekta
20. Elektro instalacije na teniskim terenima u Lajkovcu Lajkovac 2017god. Opština Lajkovac, Opštinska uprava Radovi na elektro instalacijama na teniskim terenima JN 89/2017
21. Poslovni objekat P+1, u ul. Tamnavska, u Ubu Ub, 2017.god. Lukić Tours d.o.o. Ub Izvođenje grubih građevinskih radova na poslovnom objektu P+1
22. Poslovni objekat P+1, u ul. Nemanjina br.52, u Koceljevi Koceljeva, 2017.god. Samostalna trgovinska radnja "Đukić" Izgradnja poslovnog objekta - I faza grubi građevinski radovi
23. Poslovni objekat P+0, ul.Kralja Petra, u Ubu Ub, 2016.god. Blagojević Aleksandar Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu P+0 - I faza grubi građevisnki radovi
24. Parterno uređenje Osnovne Škole u Jabučju Jabučje, 2016.god. Opština Lajkovac, Opštinska uprava Parterno uređenje oko škole u Jabučju, JN 65/2016
25. Izgradnja skladišta MUP- a u Platičevu Platičevo, 2016.god. "ELEKTROVOLT" Valjevo Grubi građevinski i građevinsko- zanatski radovi na rekonstrukciji skladišta MUP-a u Platičevu
26. Sanacija krova Tehničke škole, u ul. Vuka Karadžića, u Ubu Ub, 2016.god. Opština Ub Sanacija krovne konstrukcije Tehničke škole Ub
27. Industrijska zgrada - radionica i garaža, spratnost P+0, u ul. Tamnavska, u Ubu Ub, 2016.god. AP "Jagodić Miloš" Izvođenje građevinskih radova na industrijskoj zgradi - radionici i garaži, spratnosti P+0, u Ubu
28. Parterno uređenje oko hale, izgradnjaa saobraćajnica, kišna kanalizacija i parkinzi, uređenje sportskih terena sa igralištima u Lajkovcu Lajkovac 2015. - 2016.god. JP"Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac" Parterno uređenje oko hale, izgradnjaa saobraćajnica, kišna kanalizacija i parkinzi, uređenje sportskih terena sa igralištima JN 18/2015 u Lajkovcu
29. Protivgradne stanice u Lončaniku, Trlić i u Kožuaru Lončanik, Trlić, Kožuar, 2016.god. Opštinska uprava opštine Ub Izvođenje radova na izgradnji protivgradnih stanica
30. Poslovni objekat - market "Trlić", spratnost P+1, ul. Vuka Karadžića u Ubu Ub, 2016.god. Zemljoradnička zadruga " TRLIĆ" Ub Izvođenje grubih građevinskih radova na poslovnom objektu - market u Ubu
31. Pomoćni objekat Doma zdravlja, u Ubu Ub, 2015.god. Opštinska uprava Ub Izgradnja pomoćnog objekta Doma zdravlja, JNBB 7/15
32. Izgradnja dečijeg vrtića "Leptirić" u Lajkovcu 1307,40 m2 Lajkovac 2015. - 2016.god. JP"Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac" Građevinski i građevinsko - zanatski radovi na izgradnji objekta
33. Predškolska ustanova, u Ubu Ub, 2014.- 2015.god. Republika Srbija Predškolska ustanova "Ub" Izvođenje fasaderskih radova na Ustanovi
34. Vodovod u Brgulama Brgule, 2015.god. JP"Direkcija za uređenje i izgradnju" Ub Završetak izgradnje vodovoda u Brgulama - izgradnja priključka - Brgule stanica
35. Dogradnja osnovne škole u Ratkovcu Ratkovac, 2015. -2016.god JP"Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac" Građevinski i građevinsko - zanatski radovi na izgradnji objekta
36. Poslovni objekat Po+S+P+2+Ps (1.068,21 m2) u ul. Bulevar Oslobođenja br.185 u Beogradu Beograd (2014-2015) “YUNYCOM”d.o.o. Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
37. Zgrada Opštinske uprave u Ubu –II faza 1.722,90m2 Ub (2014-2015) Opštinska uprava Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi II FAZE
38. Temelji silosa Ub (2014) “POPOVIĆ” D.O.O. Ub Betonski I armirano betonski radovi
39. Adaptacija I prenamena ATD dispanzera u sližbu hitne pomoći Ub (2013-2014) Dom zdravlja Ub Građevinski I građevinsko zanatski radovi na adaptaciji objekata
40. Stambeno poslovni objekat Po+P+3 ugao ul. Milana Munjasa I Josipa Majera 1.512,85 m2 Ub (2014) G.R. “DEKOR DOM” PR Milisav Stanojlović Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
41. Preseljenje konaka Brene Mihailović Lajkovac (2014) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta I restauratorski radovi
42. Preseljenje Konaka Radić Lajkovac (2014) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta I restauratorski radovi
43. Stambeni objekat Po+P+1+Ps (370 m2) u ul. Admirala Vukovića br.67 Beograd(2014) Panić Danijela Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
44. Izgradnja vodovoda u Brgulama- izgradnja priključaka BRGULE (2013) J.P. “Direkcija za uređenje I izgradnju” Ub Vodovodna mreža
45. Stambeno-poslovni objekat Po+P+3+Pk (1.574,68 m2) u ul. Miloša Savkovića br.17 u Beogradu Beograd (2012-2014) “YUNYCOM”d.o.o. Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
46. Parperno uređenje oko osnovne škole “Mile Dubljević” u Lajkovcu Lajkovac (2013) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski radovi na uređenju saobraćajnica i platoa, kišna kanalizacija
47. Hidrostanica “Vojni krug” u Lajkovcu Lajkovac (2013-2014) “ELEKTROVOLT”D.O.O. VALJEVO Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
48. Fekalna kanalizacija za fabriku pirotehnike u naselju Koceljeva Koceljeva (2013-2014) Direkcija za građevinsko zemljište puteve I izgradnju opštine Koceljeva Fekalna kanalizacija
49. Spoljašnja protivpožarna hidrantska mreža Lajkovac(2012) “INOS BALKAN” Valjevo Protivpožarna hidrantska mreža
50. Saobraćajnice I betonski plato Lajkovac(2012) “INOS BALKAN” Valjevo Građevinski radovi na uređenju saobraćajnica I betonskog platoa
51. Stambeno poslovni objekat Su+Pr+4 (1.606m2) u ul. Dušana Danilovića br.5 Ub (2012-2013) G.P. “GRAĐEVINAR” D.O.O. “DEKOR DOM” Ub Živković Vlada Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
52. Fekalna kanalizacija u ul. 30 juna u Ubu Ub (2012-2013) J.P. “Direkcija za uređenje I izgradnju” Ub Fekalna kanalizacija
53. Rezervoar I crpna stanica na izvorištu “ŠIPAD” Mali Zvornik (2012-2013) “ELEKTROVOLT”D.O.O. VALJEVO Građevinski I građevinsko zanatski radovi na izgradnji rezervoara I crpne stanice na izvorištu “Šipad” u Malom Zvorniku
54. Stambeno-poslovni objekat Po+P+2+Pk (944,30m2) u ul. Tetovskoj 39 u Beogradu Beograd (2011-2012) “CENTRO INVEST”d.o.o. Beograd “SALASAN INVEST”d.o.o. Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
55. Sportska hala Ub (-2012) Ustanova za sport Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
56. Zgrada Opštinske uprave u Ubu – I faza Ub (2011-2012) Opštinska uprava Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
57. Rekonstrukcija podkrovnog prostora škole I adaptacija učeničkog doma Osečina (2011-2012) Opština Osečina Građevinski I građevinsko zanatski radovi na izgradnji objekta
58. Dogradnja osnovne škole “Mile Dubljević” u Lajkovcu – II I III faza Lajkovac (2010-2011) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na dogradnji objekta
59. Stambeno-poslovni objekat Po+P+4 (1.280m2) u ul. Radoslava Grujić u Beogradu Beograd (2010-2011) Aleksić Tomislav, Aleksić Sonja Aleksić Taušan Tatjana Građevinski radovi na izgradnji objekta
60. Izgradnja vodovoda u Brgulama Brgule, Opština Ub-2011. J.P. “Direkcija za uređenje I izgradnju” Ub Izgradnja vodovodne mreže
61. Rezervoar čiste vode na PPV “Takovo” u Ubu Ub (2010-2011) K.J.P.”Đunis” Ub Izgradnja rezervoara za čistu vodu
62. Stambeno-poslovni objekat Po+Su+P+2+Pk+Gal (800m2) u ul. Davida Pajić u Beogradu Beograd (2010-2011) “YUNYCOM”d.o.o. Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
63. Stambeno-poslovni objekat Po+P+1+Pk (1.400m2) na uglu ulica Josipa Majera I Milana Munjasa u Ubu Ub (2010) Stanojlović Milisav i “Dekorlux” Građevinski radovi na izgradnji objekta
64. Stambeno-poslovni objekat Su+Pr+3+Pk (1.200m2) u Sazonovoj br.104 u Beogradu Beograd (2009-2010) G.P.”Građevinar” d.o.o. Ub “Imonova” Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
65. Stanica za TNG Koceljeva (2009) “RAUCH SERBIA” Građevinski radovi
66. Adaptacija Doma kulture u Stublinama i Skeli Stubline, Skela, (2009) JP za izgradnju Obrenovca Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
67. Adaptacija Doma kulture u Piromanu Piroman (2009) JP za izgradnju Obrenovca Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
68. Fabrika “Sinalko Srbija” Gornja Toplica Gornja Toplica (2009) “SINALKO SRBIJA” Mionica Izgradnje protivpožarnog zida i plafona i adaptacija kotlarnice
69. Uređenje saobraćajnice I platoa Ub (2009) “INOS BALKAN” Valjevo Gradjevinski radovi na uređenju saobraćajnica I betonskog platoa u poslovnici Ub
70. Stambeno-poslovni objekat Po+P+3 (2.800m2) u Karađorđevoj u Ubu Ub (2009) Mišić Slobodan Građevinski radovi na izgradnji objekta
71. Stambeni objekat Po+P+3+Pc (760m2) u Požarevačkoj br. 1 u Beogradu Beograd (2008-2009) Lazić Aleksandar Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
72. Poslovno stambeni objekat P+1+Pk (600m2) u ul. Vuka Karadžića u Ubu Ub (2008-2009) Bošković Ljubiša Građevinski radovi na izgradnji objekta
73. Stambeni objekat 2Po+Pr+2+Pk (1.090m2) u Tikveškoj br. 1 u Beogradu Beograd (2008-2009) “ARS REGIJA” Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
74. Stambenog objekta Po+P+2+Pk (500m2) u Pirotskoj br. 1 u Beogradu Beograd (2008) Vojkan Novaković Dragan Cvrkušić Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
75. Poslovno stambeni objekat Su+P+1+Pk (1.600m2) u ul. Vuka Karadžića u Ubu Ub (2008-2009) Bošković Ljubiša Građevinski radovi na izgradnji objekta
76. Radovi na adaptaciji I sanaciji Upravne zgrade J.P.”Nacionalni park Tara” u Bajinoj Bašti Bajina Bašta (2008) J.P.”Nacionalni park Tara” Bajina Bašta Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
77. Radovi na izradi nadstrešnice u stolarskoj radionici u Kremnima Kremna (2008) Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Srbijašume” Beograd, Šumsko gazdinstvo “Užice” Građevinski radovi na izradi nadstrešnice
78. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Srednjoj školi “17. Septembar” u Lajkovcu Lajkovac (2008) Srednja škola “17. Septembar” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na rekonstrukciji objekta
79. Izgradnja čelične konstrukcije na objektu PSC HYUNDAI Beograd Beograd (2008) ENERGOGROUP d.o.o. Beograd Izvođenje radova na izradi čelične konstrukcije na objektu PSC HYUNDAI
80. Adaptacija i sanacija Doma zdravlja u Ubu Ub (2007) G.P.”Termanova” Novi Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
81. Adaptacija i sanacija Doma zdravlja u Lajkovcu Lajkovac (2007) G.P.”Termanova” Novi Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
82. Građevinski i građevinsko zanatski radovi na objektu ekspoziture u Ubu Ub (2007) NLB-LHB Banka Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
83. Radovi na adaptaciji tehničkog pregleda vozila u Ubu Ub (2007) Kompanija “Dunav osiguranje” a.d.o. Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji objekta
84. Horizontalna taložnica za izdvajanje železnog pahuljičasto mulja od pranja deferizatora za prečišćavanje vode – I i II faza Ub (2007) Fond za ekologiju Opštine Ub Građevinski radovi na izgradnji taložnice
85. Spoljašnja i unutrašnja hidranska mreža u krugu fabrike “SINALKO-SRBIJA” Vrujci Vrujci (2007) “SINALKO SRBIJA” Mionica Građevinski radovi na izgradnji spoljašnje i unutrašnje hidranske mreže
86. Dogradnja osnovne škole “Mile Dubljević” u Lajkovcu – I faza Lajkovac (2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
87. Stambeno poslovni objekat u Ruzveltovoj ulici u Beogradu (VERANO CENTAR) Beograd (2007) “Projmetal” a.d. Beograd Građevinski radovi na izgradnji objekta
88. Izgradnja mosta na reci Gračici U Ubu Ub (2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju” Ub Građevinski radovi na izgradnji objekta
89. Igradnje mosta na brani “Jarevac” u Šljivovici Šljivovica (2007) “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta Građevinski radovi na izgradnji objekta
90. Sanacija brane “Jarevac” Šljivocica (2007) “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta Građevinski radovi na izgradnji objekta
91. Izgradnja parkinga između lamela A1 i A2 Lajkovac (2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Izgradnja parkinga između lamela A1 i A2 u površini P=1100m2
92. Stambeni objekat u naselju Sreten Dudić i Novom Naselju (1.300m2) u Valjevu Valjevo (2006-2007) Opštinska stambena agencija “OSA” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
93. Stambeno poslovni objekat Su+Pr+3+Pk (1.450m2) u ul. Mlatišumina 29 Beograd (2006-2007) Andrić Jovan Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
94. Stočna pijaca Zavlaka (2007) “IRD” Beograd Opština Krupanj Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji kompleksa stočne pijace
95. Stočna pijaca Kriva Reka (2007) “IRD” Beograd Opština Krupanj Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji kompleksa stočne pijace
96. Mlečna hala Ub Ub (2006-2007) “ IRD” Beograd K.J.P. “Đunis” Ub Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji mlečne pijace
97. Proširenje groblja – pristupna saobraćajnica Jabučje od Lajkovca (2006-2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Izrada pristupne saobraćajnice L=400m sa kišnom kanalizacijom
98. Proširenje groblja P=1,50ha sa kapelom Jabučje od Lajkovca (2006-2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Izrada ulica i staza unutar groblja, izgradnja kapele sa pratećim instalacijama
99. Izgradnja kišne kanalizacije L=600m ul. B. Marković u Lajkovca (2006-2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Izrada kišne kanalizacije L=600m
100. Izgradnja vodovodne mreže L=1km, kišne L=500m I fekalne kanalizacije L=500m ul. B. Marković u Lajkovca (2006-2007) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Izrada vodovodne mreže L=1km, kišne kanalizacije L=500m i fekalne kanalizacije L=500m
101. Centar za posetioce Mitrovac na Tari (2006) “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta
102. Rekonstrukcija objekta radionice u Kremnima Kremna (2006) “Srbija šume” Beograd “Šumsko gazdinstvo” Užice Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta
103. Adaptacija objekta Lugarnice Šljivovica (2006) “Nacionalni park Tara” Bajina Bašta Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta
104. Kišna kanalizacija u ul. Milana Munjasa Ub (2006) “Tamnavaput” Ub Radovi na izradi ulične kišne kanalizacije
105. Stambeno poslovni objekat Su+Pr+4Sp (1.100m2) u ul. Đure Đakovića u Beogradu Beograd (2006) G.P.”Greda” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
106. Polaganje kablova za elektrodistribuciju Ub (2005) Elektrodistribucija Valjevo Polaganje elektro kablova
107. Hidranska mreža Ub (2005) Izoterm plama Ub Hidranska mreža L=640m
108. Stočna pijaca Ub (2005-2006) “IRD” Beograd Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji kompleksa stočne pijace
109. Zgrada Fonda solidarnosti Opštine Lajkovac (950m2) Lajkovac (2005-2006) Fond solidarnost Lajkovac Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi
110. Stambena zgrada Fonda solidarnosti Po+P+3+Pk (1.700m2) Ub (2004-2006) Fond solidarnost Opštine Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
111. Stambeni objekat u ul. Marka Orešković (1.000m2) br. 9 Beograd (2004) G.P.”Greda” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta (ugovorena vrednost: 19.460.544,00)
112. Vodovod Ub (2004) Tahal Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta vodovoda
113. Zalena pijaca u Banjanima Banjani (2004) “IRD” Beograd Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji kompleksa zelene pijace
114. Otvorena nadstrešnica i magacin za suvu šljivu Šušeoke (2004) “Agrana eksport – import” Beograd Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
115. Mesna kancelarija Radljevo (2003) Opština Ub Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na sanaciji objekta
116. Osnovna škola “Rajko Mihailović” Banjani, Područna škola u Tularima Tulari (2004) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi
117. Stambeni objekat Su+Pr+3+Pk (956m2) u ul. Vojvode Dobrnjca Beogard (2004) G.P.”Greda” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski i instalaterski radovi
118. Montažni objekti Murgaš, Ub (2003-2004) “Prvi septembar” Ivanjica Građevinsko-zanatski i instalaterski radovi
119. Temelj za montažne objekte Murgaš, Ub (2003-2004) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi
120. Mesna kancelarija Murgaš Ub (2003-2004) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na izgradnji objekta
121. OŠ”Mića Stanojlović” četvororazredno odeljenje Ćukovine (2003) OŠ”Mića Stanojlović” Koceljeva Radovi na sanaciji zgrade osnovne škole
122. Drenaža igrališta Ub (2003) Dečja predškolska ustanova “Ub” u Ubu Radovi na izradi drenaže igrališta dečjeg obdaništa
123. Dogradnja mokrog čvora uz objekat škole Radljevo (2003) Osnovna škola “Dušan Danilović” Radljevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
124. Dom kulture Jabučje (2003) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Izrada elektro i instalacija vodovoda i kanalizacije
125. Osnovna škola “Dušan Danilović” Radljevo (2003) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji I faze (pokrivanje i zatvaranje)
         
126. Tehnička škola Ub Ub (2003) “Tehnička škola Ub” u Ubu Rekonstrukcija fasade sa zamenom oluka i bojenje stolarije, radovi na uređenju dvorišta
127. Trotoari u ul. Vuka Karadžića u Ubu Ub (2003) Opština Ub Izrada trotoara u ul. Vuka Karadžića u Ubu
128. Vodovodna mreža Ub (2003) Preduzeće “Zimpa” Ub Rekonstrukcija vodovodne mreže u hali sa aneksom i produžetak do kotlarnice u krugu preduzeća
129. Osnovna škola Ćelije (2002-2003) J.P.”Direkcija za uređenje i izgradnju Opštine Lajkovac” Lajkovac Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na dogradnji objekta škole
130. Osnovna škola Ratkovac (2002-2003) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi na završetku objekta
131. Benzinska pumpa Umka (2002-2003) “MF Data” Beograd Grubi građevinski radovi na izgradnji objekta površine cca 600m2
132. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova na HPV-u Veliki Crljeni (2002) TE “Kolubar” Veliki Crljani Građevinski, građevinsko-zanatski radovi i instalacija vodovoda i kanalizacije
133. Internet kafe Beograd (2002) “Izolacija” Beograd Izgradnj i ugradnja čelične konstrukcije na dogradnji potkrovlja i na internet kafeu
134. Sanacija mokrih čvorova Veliki Crljeni (2002) TE “Kolubar” Veliki Crljani Građevinski, građevinsko-zanatski radovi i instalacija vodovoda i kanalizacije
135. Lokacija “Pepelište” Veliki Crljeni (2000) TE “Kolubar” Veliki Crljani Isporuka gotovog betona
136. Komandna sala (elektro I termo) Veliki Crljeni (2001) TE “Kolubar” Veliki Crljani Građevinski, građevinsko-zanatski radovi i instalacija vodovoda i kanalizacije
137. Sanacija oštećenih betonskih elemenata na razvodnom postrojenju 110KV Veliki Crljeni (1999-2000) TE “Kolubar” Veliki Crljani Građevinski, građevinsko-zanatski radovi
138. Zgrada A1 i A2 (TETO “Kolubara B” Ub) Ub (2001-2002) Preduzeće “Rad” Murgaš Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
139. Dom zdravlja Ub(2002) THW Beograd Razni građevinski i građevinsko-zanatski radovi na sanaciji krova i unutar objekta
140. Kotlarnica Ub(2002) Preduzeće “Zimpa” Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije
141. Hladnjača kapaciteta 300t Koceljeva (2002) Z.A.”FRUIT” Valjevo “Elektrovolt” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, radovi na spoljnom uređenju i instal. vodovoda i kanalizacije
142. “Imlek” Obrenovac (2001) MDD PKB “Imlek” Padinska skela Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije
143. Robna kuća “Tamnava” Ub (2001) TP “Tamnava”Ub Sanacija ravnog krova i pokrivanje TR limom 750m2
144. Sanacija školskih objekata Lajkovac i Jabučje (2001) IMG Skupština Opštine Lajkovac Sanacija krova i pokrivanje TR limom, razni građevinski radovi, spoljno uređenje i elektro instalacije
145. Osnovne škole Obrenovac i Stubline (2001) “Izolacija” Beograd Sanacija ravnog krova i pokrivanje TR limom 3.400m2
146. Poslovno stambena zgrada A3 Lajkovac (1999-2001) Preduzeće “Rad” Murgaš Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
147. Kuće raznih tipova izgrađene posle zemljotresa (1999-2004) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
148. Poslovno stambeni objekat “Posavina” Ub (1999-2001) Skupština Opštine Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
149. Sanacija i dogradnja predškolske ustanove Ub (1999-2002) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije
150. OŠ “Dušan Danilović” Radljevo (2000-2001) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije
151. Poslovno stambeni objekat Ub (2000-2001) AD “Tamnavac” Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji objekta
152. “Trafo stanica” Ub (1999-2000) Skupština Opštine Ub Građevinski i građevinsko-zanatski radovi na spoljnom uređenju
153. OŠ”Milan Munjas” Murgaš (1999-2000) J.P.”Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga” Valjevo Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije
154. Učiteljski stanovi Kalenić (2000-2001) DP”Tamnava zapadno polje” Lajkovac Građevinski i građevinsko-zanatski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinske instalacije

 

 

 

Naši radovi

Pratite nas

Izvodjenje radova

Primana delatnost našeg preduzeća je izvodjenje grubih i gradjevisko–zanatskih i instalaterskih radova.

Projektovanje i nadzor

Među dopunskim delatnostima našeg preduzeća spadaju i usluge projektovanja i nadzora.

Proizvodnja betona

U sastavu gradjevinsko preduzeća ’’Gradjevinar’’ d.o.o Ub, posluje i pogon za proizvodnju betona.

Adaptacija objekata

Koliko je znanja i umešnosti potrebno da se izgradi novi objekat, možda je još veće umeće od staroga napraviti novo.

Gradjevinar

G.P. Gradjevinar d.o.o Ub u svetu građevinarstva postoji gotovo dve decenije tokom kojih iznova potvrđuje svoj status pouzdanog izvođača radova, investitora i partnera.

Tehnička opremljenost

Zahvaljujući planskom i dugoročnom ulaganju u tehničku opremljenost preduzeća, Gradjevinar ima na raspolaganju dovoljnu količinu sopstevne mehanizacije, opreme i alata...

Kontakt

Dušana Danilovića 5, 14 210 Ub
+381 (0)14/411-906, 411-859
+381 (0)64/8270-200
E-mail:
office@gradjevinarub.rs
gradjevinarub@mts.rs