O preduzeću

G.P. Gradjevinar d.o.o Ub u svetu građevinarstva postoji gotovo dve decenije tokom kojih iznova potvrđuje svoj status pouzdanog izvođača radova, investitora i partnera. U prilog tome govore brojne reference koje premašuju 100.000 m2 izgrađenih površina, odnosno preko 100 izvedenih objekata.

Firmu je u decembru 1998. godine osnovao dipl. inž. građ. Zvonko Rakić. Našu firmu gradili smo u skladu sa istim načelima kojih se držimo kada podižemo građevine: odgovorno, stručno, pouzdano i racionalno. U temelju naše porodične firme su vrednosti zahvaljujući kojima porodica Rakić, na čelu jedne šire porodice koju sačinjava kolektiv Građevinara, daje inteligentne, časne i praktične inženjere. Upravo ti kvaliteti na kojima se naše preduzeće temelji učinili su ne samo da Građevinar opstane, već i da se izdvoji među brojnim građevinskim firmama u regiji i zemlji.

Kadrovi:

Gradjevinar je specijalizovan za poslove izvođenja građevinskih i građevisnko-zanatskih radova, kao i za poslove projektovanja i nadzora. Preduzeće stalno zapošljava oko 40 radnika različitih stručnih profila, s tim što se u građevinskoj sezoni taj broj uvećava.Tu spada osam zaposlenih sa visokom i višom stručnom spremom. Inženjerski kadar poseduje potrebne licence za projektovanje i izvođenje građevinskih i instalacionih radova. Zastupljeni su i potrebni profili kvalifikovanih radnika građevinske, mašinske i elektro struke kao i vozači i rukovaoci građevinskim mašinama. Ovaj kadrovski potencijal je garancija za visok kvalitet izvedenih radova i poštovanje ugovorenih rokova izgradnje.

 

 

 

Naši radovi

Pratite nas

Izvodjenje radova

Primana delatnost našeg preduzeća je izvodjenje grubih i gradjevisko–zanatskih i instalaterskih radova.

Projektovanje i nadzor

Među dopunskim delatnostima našeg preduzeća spadaju i usluge projektovanja i nadzora.

Proizvodnja betona

U sastavu gradjevinsko preduzeća ’’Gradjevinar’’ d.o.o Ub, posluje i pogon za proizvodnju betona.

Adaptacija objekata

Koliko je znanja i umešnosti potrebno da se izgradi novi objekat, možda je još veće umeće od staroga napraviti novo.

Gradjevinar

G.P. Gradjevinar d.o.o Ub u svetu građevinarstva postoji gotovo dve decenije tokom kojih iznova potvrđuje svoj status pouzdanog izvođača radova, investitora i partnera.

Tehnička opremljenost

Zahvaljujući planskom i dugoročnom ulaganju u tehničku opremljenost preduzeća, Gradjevinar ima na raspolaganju dovoljnu količinu sopstevne mehanizacije, opreme i alata...

Kontakt

Dušana Danilovića 5, 14 210 Ub
+381 (0)14/411-906, 411-859
+381 (0)64/8270-200
E-mail:
office@gradjevinarub.rs
gradjevinarub@mts.rs